مقایسه دوربین مداربسته AHD, HDCVI,HDTVI, HDSDI

مقایسه دوربین مداربسته AHD, HDCVI,HDTVI, HDSDI

در مقالات قبلی هر کدام از این تکنولوژی ها را تشریح کردیم، در این مقاله قصد داریم تا از نقطه نظرهایی این تکنولوژی ها را با مقایسه کنیم.
1 - مقایسه از نظر نوع چیپ ست استفاده شده:
           1-1در تکنولوژی HDSDI نوع چیپ ست استفاده شده CMOS+ISP میباشد.
           1-2در تکنولوژی HDCVI نوع چیپ ست استفاده شده CMOS+ISP میباشد.
           1-3در تکنولوژی HDTVI نوع چیپ ست استفاده شده CMOS+ISP میباشد.
           1-4در تکنولوژی   AHD  نوع چیپ ست استفاده شده CMOS+ISP میباشد.
2 - مقایسه از نظر رزولوشن تصویر استفاده شده:
           2-1در تکنولوژی HDSDI رزولوشن تصویر 1080P  با کیفیت عالی میباشد.
           2-2در تکنولوژی HDCVI رزولوشن تصویر 720P/1080P  با کیفیت  خیلی خوب میباشد.
           2-3در تکنولوژی HDTVI رزولوشن تصویر 720P/1080P  با کیفیت  خیلی خوب میباشد.
           2-4در تکنولوژی  AHD  رزولوشن تصویر 720P/1080P   با کیفیت خیلی خوب میباشد.
3 - مقایسه از نظر نوع سیگنال استفاده شده:
           3-1در تکنولوژی HDSDI نوع سیگنالدیجیتالSDI  میباشد.
           3-2در تکنولوژی HDCVI نوع سیگنالآنالوگ CVBS میباشد.
           3-3در تکنولوژی HDTVI نوع سیگنالآنالوگ CVBS میباشد.
           3-4در تکنولوژی  AHD   نوع سیگنالآنالوگ CVBS میباشد.
      4 - مقایسه از نظر مالکیت تکنولوژی استفاده شده و سازگاری با بسترهای قبلی کواکسیال:
           4-1 مالکیت تکنولوژی HDSDI  آزاد و از نظر سازگاری در حد متوسط میباشد.
           4-2 مالکیت تکنولوژی HDCVI  خصوصی و از نظر سازگاری در حد عالی میباشد.
           4-3 مالکیت تکنولوژی HDTVI  آزاد و از نظرسازگاریدر حدعالی میباشد.
           4-4 مالکیت تکنولوژی  AHD    آزاد و  از نظرسازگاریدر حدعالی میباشد.
    5 - مقایسه از نظر پیچیدگی اجرا و بیشترین متراژ کابل کواکسیال استفاده شده بدون تقویت کننده :
           2-1 تکنولوژی HDSDI پیچیدگی اجرا متوسط و متراژ کابل 150متر  میباشد.
           2-2 تکنولوژی HDCVI پیچیدگی اجرا متوسط و متراژ کابل 500متر  میباشد.
           2-3 تکنولوژی HDTVI پیچیدگی اجرا متوسط و متراژ کابل 500متر  میباشد.
           2-4  تکنولوژی  AHD  پیچیدگی اجرا متوسط و متراژ کابل 500متر  میباشد.