مرتب سازی با :
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.6 مس64رشته
افزودن به سبد خرید
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.6 مس64رشته

کابل کواکسیال RG59 ترکیبی
مغز 0.6مس
64رشته
برق 2*.0.25
92متری

جزئیات بیشتر...

5,888,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.6 مس64رشته
افزودن به سبد خرید
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.6 مس64رشته

کابل کواکسیال RG59 ترکیبی
مغز 0.6مس
64رشته
برق 2*.0.25
305متری

جزئیات بیشتر...

19,200,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 6
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.7 مس128رشته ITR
افزودن به سبد خرید
کابل کواکسیال ترکیبی RG59 مغز 0.7 مس128رشته ITR

کابل کواکسیال RG59 ترکیبی
مغز 0.7مس
128رشته
برق 2*.05
305متری 

جزئیات بیشتر...

32,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
کابل کواکسیال RG59 مغز0.7 مس128رشته ITR
افزودن به سبد خرید
کابل کواکسیال RG59 مغز0.7 مس128رشته ITR

کابل کواکسیال RG59
128:شیلد
0.7 : مغز
مس: جنس
500متری : متراژ 

جزئیات بیشتر...

17,500,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 10
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا