سه شنبه 20 خرداد 1399

سری Galaxy S10 (اگزینوس) دریافت به روزرسانی امنیتی ژوئن 2020 را آغاز می کند