مرتب سازی با :
دوربین بولت ویزیترون VZ-62YA20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ-62YA20

دوربین بولت ویزیترون VZ-62YA20

 
Image Sensor : 2.0 MP (SONY Image Sensor)
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens Varifocal : 2.8 - 12 mm
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range : Up to 40m
UTC support

جزئیات بیشتر...

4,995,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ-64XT20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ-64XT20

دوربین بولت ویزیترون VZ-64XT20

 
Image Sensor : 2.0 MP CMOS
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / Angle of View : 82.2°(3.6mm)
Day & Night : ICR filter with auto switch
Video Frame Rate : 1080p@25fps/1080p@30fps
Protection Level : IP66 
IR Range : Up to 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

5,220,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین دام ویزیترون VZ-60XE20
افزودن به سبد خرید
دوربین دام ویزیترون VZ-60XE20

دوربین دام ویزیترون VZ-60XE20

Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 40m
UTC Support
 

جزئیات بیشتر...

4,125,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ-68XG20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ-68XG20

دوربین بولت ویزیترون VZ-68XG20

 
Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP65,Plastic
IR Range : Up to 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

4,500,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 18
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین دام ویزیترون VZ-59XF20
افزودن به سبد خرید
دوربین دام ویزیترون VZ-59XF20

دوربین دام ویزیترون VZ-59XF20

 
Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
IR Range : Up to 20m
Protection Level : IP66
UTC Support

جزئیات بیشتر...

3,710,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 38ZD40
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 38ZD40

دوربین بولت ویزیترون VZ - 38ZD40

Image Sensor : 4.0 MP 
Lens 3.6mm / 4.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

6,705,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZA 20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZA 20

دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZA 20

 
Image Sensor : 2.0 MP (SONY Image Sensor)
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 40 m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

7,092,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZE 20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZE 20

دوربین بولت ویزیترون VZ - 31ZE 20

 
 Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 40 m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

5,544,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 41ZF20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 41ZF20

دوربین بولت ویزیترون VZ - 41ZF20

 
Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

4,257,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 40ZF20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 40ZF20

دوربین بولت ویزیترون VZ - 40ZF20

 
Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP65 Plastic
IR Range Up to : 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

3,807,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 17
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ-42ZE20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ-42ZE20

دوربین بولت ویزیترون VZ-42ZE20

 
Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 20m
UTC Support
 

جزئیات بیشتر...

4,662,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا
دوربین بولت ویزیترون VZ - 38ZE20
افزودن به سبد خرید
دوربین بولت ویزیترون VZ - 38ZE20

Image Sensor : 2.0 MP
Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)
Lens : 3.6mm / 3.0 MP
Day & Night : ICR filter
Protection Level : IP66
IR Range Up to : 20m
UTC Support

جزئیات بیشتر...

5,180,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 20
 • فروشنده : ایمن تصویر ردکا