مرتب سازی با :
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-908
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-908

حضور و غیاب مدل MB-908
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
نمایشگر لمسی
باتری داخلی
دوربین عکسبرداری
خروجی رله و سیستم کنترل دسترسی
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و
دستمزد

جزئیات بیشتر...

88,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-520
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-520

حضور و غیاب مدل MB-520
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
باتری داخلی
دوربین عکسبرداری
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و
دستمزد

جزئیات بیشتر...

85,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MP-53
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MP-53

حضور و غیاب مدل MP-53
شناسایی: تشخیص چهره و کارت
ارتباط: شبکه و USB
دوربین عکسبرداری
خروجی رله
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و
دستمزد

جزئیات بیشتر...

43,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل G3
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل G3

حضور و غیاب مدل G3
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
نمایشگر لمسی
باتری داخلی
دوربین عکسبرداری
سنسور اثرانگشت ضد تقلب
SilkID
قابلیت PoE
خروجی رله و سیستم کنترل دسترسی
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و
دستمزد

جزئیات بیشتر...

98,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-202
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-202

حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-202
 
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
باتری داخلی
دوربین عکسبرداری
سنسور اثرانگشت ضدتقلب SilkID
خروجی رله و سیستم کنترل دسترسی
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد
 

جزئیات بیشتر...

86,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-360
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-360

حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-360
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
دوربین عکسبرداری
خروجی رله
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

48,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-906
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-906

حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-906
شناسایی: تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه و USB
نمایشگر لمسی
باتری داخلی
دوربین عکسبرداری
خروجی رله و سیستم کنترل دسترسی
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

86,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : فروشگاه اینترنتی ارگل