مرتب سازی با :
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-142
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-142

حضور و غیاب مدل EB-142
▫️شناسایی: اثرانگشت و کارت
▫️ارتباط: شبکه، WiFi و USB
▫️سنسور اثرانگشت BioID
▫️سیستم عامل Linux
▫️مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

34,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
 حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-110
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-110

حضور و غیاب مدل EB-110

شناسایی: اثرانگشت و کارت
▫️ارتباط: شبکه و USB
▫️باتری داخلی
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد
 

جزئیات بیشتر...

25,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
 حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-102
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-102

حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-102
شناسایی: اثرانگشت
▫️ارتباط: USB
▫️امکان استفاده به صورت دیواری و رومیزی
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد
 

جزئیات بیشتر...

25,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
 حضور و غیاب بعد پنجم مدل HB-131
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل HB-131

 حضور و غیاب بعد پنجم مدل HB-131
شناسایی: اثرانگشت و کارت
ارتباط: شبکه، WiFi و USB

باتری داخلی
سنسور اثرانگشت BioID
خروجی رله و سیستم کنترل تردد کامل
سیستم عامل Linux
مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

43,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
 حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-111
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-111

حضور و غیاب مدل EB-111

شناسایی: اثرانگشت
ارتباط: WiFi و USB
سنسور اثرانگشت BioID
نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

23,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-103
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-103

حضور و غیاب مدل EB-103
▫️شناسایی: اثرانگشت
▫️ارتباط: USB
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

21,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-531
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل MB-531

حضور و غیاب مدل MB-531
▫️شناسایی: اثرانگشت کف دست و کارت
▫️ارتباط: شبکه، WiFi و USB
▫️باتری داخلی
▫️سنسور اثرانگشت BioID
▫️خروجی رله و سیستم کنترل تردد کامل
▫️سیستم عامل Linux
▫️مناسب برای پروژه های و مجموعه های بزرگ
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

59,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-112
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-112

حضور و غیاب مدل EB-112
▫️شناسایی: اثرانگشت
▫️ارتباط: WiFi و USB
▫️سنسور اثرانگشت BioID
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

23,000,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-109
افزودن به سبد خرید
حضور و غیاب بعد پنجم مدل EB-109

🔸حضور و غیاب مدل EB-109
▫️شناسایی: اثرانگشت و کارت
▫️ارتباط: شبکه و USB
▫️نرم افزار پایه با امکان محاسبه حقوق و دستمزد

جزئیات بیشتر...

23,500,000 ریال

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده : بعد پنجم