فعال سازی قابلیت ضد تقلب سنسور اثرانگشت SilkID در دستگاه های حضور و غیاب و کنترل دسترسی
جهت فعال سازی قابلیت ضد تقلب در دستگاه های حضور و غیاب و یا کنترل دسترسی مجهز به سنسور اثرانگشت SilkID، مراحل زیر را طی کنید؛ - وارد منوی دستگاه شوید. توجه داشته باشید که در صورت تعریف مدیر، دسترسی به منوی دستگاه صرفا توسط ایشان میسر خواهد بود. - گزینه سیستم را انتخاب نمایید. - گزینه اثرانگشت را انتخاب نمایید. - با انتخاب گزینه "ON" در کتار عبارت "تشخیص بافت زنده" قابلیت ضد تقلب سنسور اثرانگشت SilkID فعال می گردد. در صورت انتخاب گزینه "OFF" این قابلیت غیر فعال خواهد شد. ◾قابلیت مذکور صرفا در دستگاه های مجهز به سنسور اثرانگشت SilkID موجود است. ◾دستگاه های (MB-202 (SilkBio-100TC،و(BioA-83 (F21 و G3 مجهز به سنسور اثرانگشت SilkID می باشد.


کارشناس پاسخ دهنده :

شیوۀ صحیح قرار دادن انگشت بر روی دستگاه حضور و غیاب چگونه است؟ 
 انگشت‌هایی که جهت تعریف بر روی دستگاه، توصیه می‌شوند: انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت حلقه است.
 
شیوۀ مناسب قرار دادن انگشت روی حس‌گر
 


کارشناس پاسخ دهنده :

شناسه کاربری در دستگاه حضور و غیاب به چه معنا است؟
شناسۀ کاربری برای هر شخص منحصربه‌فرد بوده و بر روی دستگاه و نرم‌افزار حضوروغیاب یکسان است.
توجه کنید که پس از ثبت نهایی کاربر امکان تغییر و ویرایش شناسه بر روی دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز به تغییر شناسۀ هر شخص می‌بایست شمارۀ کاربری قبلی وی حذف گردد.
توجه! با حذف شناسه کاربری اطلاعاتِ تردد مربوط به آن شناسه بر روی دستگاه باقی‌ خواهد ماند؛ بنابراین برای دستیابی به داده‌های ترددِ این شناسه می‌بایست دوباره کاربری با همان شناسه تعریف شود و ترددهای شناسۀ مزبور از روی دستگاه "فراخوانی" گردد.


کارشناس پاسخ دهنده :