بانک های ژاپن، زيرساخت های تسويه ارز ديجيتال رايج را بازمهندسی می کنند

بانک های ژاپن، زيرساخت های تسويه ارز ديجيتال رايج را بازمهندسی می کنند

بانک های ژاپن، زيرساخت های تسويه ارز ديجيتال رايج را بازمهندسی می کنند

(منبع خبر:5ژوئن2020 Finextra.com , )

سه بانک بزرگ ژاپن در حال تحقیق در مورد ایجاد زیرساخت تسویه ارز دیجیتال هستند. بانکهای Mizuho ، MUFG و Sumitomo Mitsui   با هدف مطالعه و پژوهش ملی در خصوص تبادلات ارزهای رایج دیجیتالی و شناسایی بسترهای مناسب تسویه این ارزها، در حال پیوستن به یک گروه مطالعاتی هستند.سیستم بانکی ژاپن در مقایسه با چین در زمینه پرداخت های دیجیتالی پیشرفت کمتری داشته است که هنوز در عبور کامل از مسیر بانکداری سنتی و ورود به بانکداری دیجیتال موفق نبوده اند. این گروه مطالعاتی امیدوارند با طراحی یک زیرساخت مشترک بتوانند به تحقق این تحول کمک کنند.طبق اظهارنظر سخنگوی این طرح ملی،مقرر شده است جلسات پژوهشی این گروه مطالعاتی، به طور مرتب در تابستان سال جاری برگزار شود وبه منظور اجماع نظر در تحقق اهداف پژوهش و پیدا کردن مسیر واحد و شفاف برای استاندارد سازی خدمات و زیرساخت ها،بستر های دیجیتالی موجود مورد بررسی قرار گیرد وچالش ها و راه کار های مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال و زیرساخت های تسویه،مجددا باز بینی و باز مهندسی شود. در فاز دوم طرح، بازیکنان غیر مالی مانند غول ارتباطات NNT ، شرکت راه آهن ژاپن و چندین وزارتخانه به منظور همسان سازی بستر دیجیتالی به طرح اضافه خواهند شد.


Mizuho سومين موسسه بزرگ خدمات مالی در ژاپن است. اين بانک خدمات مالی را برای طيف گسترده ای از مشتريان اعم از افراد، شرکتهای کوچک و متوسط ​​ ،شرکتهای بزرگ، مؤسسات مالی و نهادهای دولتی ارائه می دهد. ساختمان دفتر مرکزی آن در توکيوقرار دارد. اين بانک دارای 505 شعبه در ژاپن و در 38 شعبه درکشورهای ديگر است.داريی اين موسسه مالی تقريبا 1.8 تريليون دلار در سال 2017 گزارش شده است.

MUFG بزرگترين بانک ژاپن است.در اول ژانويه سال 2006 ، از ادغام بانکهای توکيو-ميتسوبيشی، UFJ  و LTD تشکيل شد. يکی از سه ابربانک ژاپن است که به عنوان بازوی اصلی بانکداری خرد، شرکتی و سرمايه گذاری در سيستم بانکی ژاپن معرفی شده است.اين بانک دارای772 شعبه در ژاپن و در 76 شعبه در ساير کشورها است.

گروه Sumitomo Mitsui هلدينگ خدمات بانکی و مالی چندمليتی ژاپن است که دفاتر مرکزی آن درشهرهای يوراکوچو، چيودا، توکيو و ژاپن قرار دارد. اين گروه با بيش از 08/2 تريليون دلار دارايی در بيش از 40 کشور جهان مشغول فعاليت بوده و در بين کل مراکز بين المللی مالی، به عنوان چهاردهمين بانک بزرگ جهان حضور فعال دارد. اين هلدينگ463 شعبه و 000 , 103 نفر کارمند دارد.

NNT چهارمين شرکت مخابراتی بزرگ جهان به لحاظ درآمد و پنجمين شرکت بزرگ بازرگانی در ژاپن پس از تويوتا ، شرکت ميتسوبيشی، هوندا و ژاپن پست است.