بررسی کامل علل های هیجان انگیز استفاده از خانه های هوشمند

بررسی کامل علل های هیجان انگیز استفاده از خانه های هوشمند

      .خانه های هوشمندتجلی آینده ای مدرن و متمایز از گذشته است
شما می‌توانید در کلیپ زیر امکاناتی از خانه هوشمند را تماشا کنید. 
 

 

هدف ازایجادخانه هوشمندچیست؟

در خانه های هوشمند  هدف کنترل ومدیریت اجزای خانه به کمک یک سیستم وتعدادی پروتکل و سناریو است به طوری که مصرف انرژی به همراه امنیت درسطح بالایی قراربگیرد.به کمک یک سیستم یک پارچه،اعم ازنرم افزار و سخت افزارو تجهیزات هوشمندبه علاوه بسترشبکه شما می‌توانید روشنایی،صوت،گرمایش وسرمایش وحتی تلویزیون ودرخانه و حتی آیفون تصویری تان را کنترل کنید.
 عناوین که دراین مقاله بررسی میشود اعم از:

 • آشنایی با مفهوم خانه های هوشمند (ساختمان هوشمند)
 • هدف ازهوشمند سازی 
 • یک اشتباه درموردساختمان های هوشمند
 • ودرآخرمزایای ساختمان هوشمنددرمقابل منازل سنتی

 

همراه فروشگاه اینترنتی ارگل،به بررسی علل های استفاده از خانه های هوشمند خواهیم پرداخت.

 آشنایی با مفهوم خانه های هوشمند


 

به کارگیری تجهیزاتی به منظور،اینکه خانه اصطلاحا هوشمند ویا (Smart home) شود.
هوشمند سازی خانه بدین معنی می‌باشد که به کمک تلفیق وسایل الکتریکی و الکترونیکی خانه را از راه دورویا نزدیک کنترل کنید.البته در بخش دیگر خانه های هوشمند می توانند با استفاده ازسناریوهای مختلف وازپیش تعیین شده خود مدیریتی انجام دهند.وبا یک سیستم ،مبتنی براینترنت بی سیم ویا باکمک کابلهای شبکه این وسایل وسناریوها باهم دیگر،به صورت یکپارچه ادغام خواهند شد و مدیریت جمعی انجام می‌شود.

 این سیستم یکپارچه BMS نام دارد که مخفف کلمه Building management system می‌باشد.

ساختمان  های هوشمند توانایی انجام کارها با کمترین دخالت انسان را دارند ساختمان هوشمند می‌تواندتنظیم تهویه، روشن ویا خاموش کردن روشنایی خانه مطابق زمانبندی و... را انجام دهند بنابراین امورمربوط به خانه درساعاتی ازشبانه روز به صورت خودکارانجام خواهد پذیرفت.
خانه های هوشمند بهروری انرژی را نیزافزایش خواهدداد.برای مثال ترموستات هایی هوشمندیک سیستم ساختمان هوشمند میزان گرمی و سردی منزل را به صورت خودکار تنظیم خواهد کرد. 

باایجاد خانه هوشمند حتما احساس آسایش و امنیت خواهید کرد.

اگر ازخانه هوشمند خود خارج شویدترموستات به حالت راه دوررفته و بدین ترتیب میزان مبلغ استفاده ازسیستم های سرمایش وگرمایش را به مقدار قابل توجه ای کاهش خواهد داد.

هدف ازایجادخانه های هوشمند


SMART HOME 

دراین قسمت بایداشاره کنیم که مسئله انرژی مصرفی خانوارها ازاین جهت که بخش عمده انرژی تولید شده مبتنی بر سوخت های فسیلی می‌باشد واین سوخت های فسیلی با وجود معایب هایی که دارند مرا مجاب به استفاده از انرژی های جایگزین مثل خورشیدی ویا روش های استفاده کمترازانرژی می‌کنند. 

البته چه کسی دوست دارد که سرماه با انبوهی ازقبض های گران بار روبرو شود؟به همین دلیل یکی از روش هایی که به ما کمک میکند که ما مصرف بهینه انرژی را درکنار امنیت،ایجاد خانه ای متمایزومدرن رادراختیار بگیریم خانه های هوشمند ویا ساختمان هوشمند که به اختصار BMSنام دارداست.

به چه دلیل در ساختمان هوشمند صرفه جویی انرژی اتفاق می افتد؟ 

همانطور که می‌دانید حدود 30% انرژی مصرفی در ساختمان مربوط به روشنایی مصرف می‌شود و حتما برای شما اتفاق افتاده است که لامپی در خانه یه طور ناخواسته و بلا استفاده روشن مانده است.بدین دلیل درساختمان های هوشمندکنترل روشنایی با توجه به حضورافرادکنترل به کمک سنسورحرکت ونیز نور محیطی با توجه به سنجش نور درون خانه،نور روز و وجود خورشیدودرآخر کنترل نوربراساس زمانبدی انجام میشود.
 
لامپ اضافی خودش خاموش میشه.
شعاری مناسب خانه های هوشمند همین میباشد.
 
همچنین شما میتوانید با موبایل خودبه کمک دیمر هوشمند نیز شدت نور را به دلخواه تنظیم نمایید. کنترل و سنجش میزان دما براساس دمای محیطی،کیفیت هوا و رطوبت آن تنها گوشه ای از بهینه سازی انرژی می‌باشدهمچنین ادغام،سیستم سولارویا برق خورشیدی به منظور تامین گوشه ای از انرژی موردنیازساختمان نیزباعث صرفه جویی خواهد شد.

بیشتر بخوانید
:
ویژگی های خانه هوشمند

 برقراری آسایش وامنیت ساکنین

 یکی ازعلل تخریب ویامرگ درون ساختمان همواره نشت گازهای خطرناک بوده است در ساختمان های هوشمند با کمک سنسور های مناسب درصورت نشت گازبه صورت خودکار ویا ازراه دورمیتوان سیستم گاز رسانی را کنترل و موردپایش قرار داد.البته سنسورهایی نیزبه منظورکنترل نشت آب،سرقت وآتش سوزی نیزتعبیه خواهدشد.درنتیجه درخانه های هوشمند امنیت ساکنین به علاوه امنیت ساختمان با کمک سیستم کنترل تامین خواهد شد.  
چه تضمینی وجود دارد که زمانی که شما درخانه حضورنداریدسرقت انجام نشود؟
 خانه هایهوشمند به کمک سیستم دربازکن وتردد شمامیتوانیدعلاوه بر اینکه افرادی که در پشت خانه مانده اند را ببینیدو در را برایشان بازکنیدیک سیستم ضدسرقت و آژیرهوشمند نیز دارید. 

ساختمان هوشمند 

دو سوال در این قسمت به وجود می آید.

هرخانه ای که یک بخش خودکار داشته باشدخانه هوشمندمی‌باشد؟
ایا ساختمان هوشمند باتوجه به هزینه های راه اندازی بالاتوجیه اقتصادی خواهد داشت؟
در جواب سوال اول باید گفت که هرخانه ای که یک قسمت خودکار دارد ساختمان هوشمند  BMS نمی‌باشد.
درتعریف به یکپارچه بودن سیستم همچنین وجود سناریوهای کنترلی اشاره کرده ایم وبه علاوه مبتنی بر شبکه نیز دخیل است و اگر این فاکتورهاحضور نداشته باشند خانه هوشمند به حساب نمی آید.
 درجواب سوال دوم باید گفت:خانه های هوشمند درست است که هزینه راه اندازی بالایی دارند اما در دراز مدت با درنظرگرفتن امنیت خانه دربراربر حوادث تخریب گرداخلی و سبک کردن فیش های سرماه کمی معقولانه به نظر خواهد رسید.
مزایای خانه های هوشمند به نسبت خانه های سنتی 
 از مزایای ساختمان های هوشمند میتوانیم به موارد
زیراشاره کنیم:
 • کنترل روشنایی و نور پردازی
 • تنظیم وکنترل هوشمند سیستم های گرمایشی و سرمایشی
 • قطع برق وگازو درمواقع پرخطرواطلاع به ساکنین درصورت حضورنداشتن.
  البته میتوان به کمک سنسورنشت آب نیز جلوگیری شود.
 • کنترل ومانیتورینگ تجهیزات منزل با استفاده از پنل های کنترلی.
 • آبیاری خودکار فضای سبز.
 • مدیریت مصرف انرژی.
 • کنترل و مانیتورینگ تجهیزات درصورت خروج با
 • استفاده ازاپلیکیشن موبایل ویا پیامک.
 • تامین امنیت ساختمان (دوربین های مداربسته،قفل های الکترونیکی ونظارت از راه دور)
 • ایجادواجرای سناریوهای مختلف کنترل تجهیزات درهنگام ورود،خروج ویا هنگام سفر.
آینده خانه های هوشمند
خانه های هوشمند حتما درسال های آینده جای خود را درکنار دیگر تجهیزات فناوری بازخواهد کرد.چه کسی فکرش را میکرد که اینترنت جایگاه هم تراز آب و غذای مردم را برای خود بگیرد؟
آیا میدانید ارگل ارائه دهنده برخی محصولات خانه هوشمند میباشد؟شما میتوانید با تنها با فشردن کلمه ارگل وارد فروشگاه ما شوید وبا خریدخودازما حمایت به عمل بیاورید.

مسئله انرژی همواره مورد توجه مردم جهان بوده است و ساختمان های هوشمند در صورت همه گیرشدن وحمایت دولت ها باعث کاهش مصرف و امنیت قابل توجه ای درساختمان خواهد شد. 

مقالات مرتبط :