نکات طلایی نگهداری پنل های خورشیدی

نکات طلایی نگهداری پنل های خورشیدی

 انرژی خورشیدی به همراه یک سیستم فتوولتائیک که عنصر اصلی آن پنل های خورشیدی می‌باشد مورد بهره برداری قرار میگیرد.
حفاظت و نگهداری از سیستم فتوولتائیک و پنل های خورشیدی بسیار مهم می‌باشد.

انرژی تجدید پذیر

یکی مسائل امروز ما و در واقع یک چالش جهانی مسئله انرژی می‌باشد.این چالش به قدری دامن گیر جهان شده است که جهانیان در صدد آن برآمدن که به انرژی های جایگزینی مانندانرژی خورشیدی،باد و انرژی گرمایی و... روی 
بیاورد.دراین مقاله انرژی خورشیدی و نکات طلایی نگهداری از پنل های خورشیدی ( سیستم فتوولتائیک )بررسی خواهیم کرد.
دراین مقاله چه میخوانیم؟
 • بررسی اشکال انرژی
 • بررسی انرژی خورشیدی
 • بررسی پنل های خورشیدی
و درپایان نکات طلایی جهت نگهداری پنل های خورشیدی وبه طور کلی سیستم فتوولتائیک جهت داشتن عمر مفید را تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
در فروشگاه ارگل همراه ما باشید تادر یادگیری و خوانش همچنین حمایت از ما سهیم باشید.
 
فروشگاه اینترنتی ارگل
فروشگاه ارگل ارائه دهنده محصولاتی اعم از DVR ،دوربین های مداربسته،تجهیزات برق خورشیدی،خانه هوشمندودیگر کالاهای برق،الکترونیک و دیجیتال میباشد.جهت حمایت از ما سری به فروشگاه ما با زدن کلمه مورد نظر در همین پاراگراف انجام دهید.همچنین شما میتوانید به نرم افزار های حساب داری نیزدسترسی و خرید نمایید.
 

اشکال انرژی چیست؟

همانطور که احتمالا بدانید انرژی را می‌توان دردو رسته مورد بررسی قرارداد انرژی های تجدید پذیر و انرژی غیرقابل تجدید.
 اما منظور از تجدیدپذیر ویا غیرقابل جدید چیست؟
سوخت های فسیلی امروزه بخش اعظم سبد سوختی وانرژی مردم را در اختیار خود گرفته اند اما زنگ خطراتمام وبحران نبود انرژی توانست انرژی های نو را به عرصه ظهور بگذارد.
سوخت های فسیلی بدین جهت که درصورت اتمام برای ساخت دوباره به زمان بسیار طولانی تری احتیاج مندهستند در رسته تجدید ناپذیر قرارخواهند گرفت.اما انرژی های تجدید پذیر که محور گفته های ما می‌باشند به ویژه
انرژی خورشیدی و سیستم فتوولتائیک هیچگاه تمام نمی‌شودویا تمام شدنش بسیارزمان براست ودرنگاه دیگرساخت آن زمان کوتاه تری را می طلبد.

مقایسه میان انرژی های تجدیدپذیروغیرقابل تجدید
 • اولین واصلی ترین تفاوت مسئله زمان می‌باشد برای مثال انرژی خورشیدی تمام شدن آن حدود میلیارد ها سال به طول خواهد انجامیداما سوخت‌های فسیلی خیلی راحت ترمصرف وبه اتمام می‌رسند.
 • درمورد بعدی پیامد های ساخت ویا استخراج انرژی می‌باشد برای اینکه نفت را استخراج کنیم باید حفاری ها و پالایش ها و فرآیند های زیادی را به انجام برسانیم اما شما با داشتن پنل خورشیدی به راحتی به بهره برداری از انرژی خورشیدی خواهید پرداخت. 
 • مسئله آخرتهدید زیست محیطی سوخت های فسیلی است همه مامیدانیم که،سوختن سوخت های فسیلی گازهای خطرناک وآلودگی آزاد میکند که باعث آسیب به حیات وهمچنین گرمایش زمین خواهد شدواین درمورد بهره برداری از انرژی رایگان خورشیدی به کمک پنل های خورشیدی وایجاد سیستم فتوولتائیک اسیب رسان نخواهد بود.
سوخت فسیلی
 
حال محوریت موضوع را به سمت پنل خورشیدی و بررسی انرژی خورشیدی خواهیم برد.

بیشتر بخوانید: 
بررسی جامع،دونسل از پنل های خورشیدی

انرژی خورشیدی وچگونگی بهره برداری ازآن چیست؟ 

انرژی خورشیدی یک نعمت الهی است که علاوه برکمک به نباتات به انسان ها درجهت سلامت ونمو کمک بسزایی می‌کند.انرژیخورشیدی براثرواکنش های شیمیایی درونی خورشید با کمک روش تابش منتقل میشوددرواقع خورشید یک گوی پلاسمایی عظیم جثه می‌باشد که از میدان های مغناطیسی بهره می‌گیرد.
 درواقع خورشید با کمک هیدروژن و هلیوم یک راکتورفعال می‌باشد که همواره واکنش های شیمیایی در سطح آن انجام میشود و انرژی آن درواقع اینگونه تولید می‌شود.
ما میتوانیم به صورت مستقیم یاغیرمستقیم ازانرژی خورشیدی بهره‌مند شویم.
به صورت مستقیم:
به کمک پنل های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک آن را به الکتریسته تبدیل کنیم.البته به کمک آینه های بازتاب کننده ویا متمرکز کننده(هلیوستات) میتوان انرژی خورشیدی را به الکتریسته تبدیل نماییم.
آینه های هلیوسات
 

استفاده به صورت مستقیم:

استفاده ازحرارت آن با کمک منعکس کننده ها ویامتمرکز کننده ها برای مثال دراجاق های خورشیدی،آبگرم کن ویا آب شیرین کن خورشیدی می‌توان این انرژی هستی بخش را مورد بهره برداری قرار داد.

بیشتر بخوانید:

بررسی کامل فناوری و مزایای استفاده از انرژی خورشیدی +ویدیو از کاربرد های نوین آن

 پنل های خورشیدی چگونه انرژی الکتریسته تولید میکنند؟

پنل خورشیدی

درواقع اثرات فوتون های نورهستندکه ایجادالکتریسته می‌کنندبدین گونه که نور باعث حرکت الکترون خواهد شد.اساس کار پنل هایخورشیدی نیزبر همین اصل تعریف میشود.
 در مطالعه ساختاری پنل های خورشیدی درون یک
سیستم فتوولتائیک شما به نیمه رسانا از جنس سیلیکون وبرخی ناخالصی برخورد خواهیدکرد.درواقع به کمک این نیمه رسانا ها است که شما میتوانید از انرژی خورشیدی بهره برداری کنید.این صفحه ها از دونوع نیمه رسانا منفی و مثبت که P و N نام دارندایجاد میشود.
زمانی که تابش خورشید انجام می‌شود درون این تابش رشته های فوتون قرار دارد که درواقع انرژی و موتورمحرک پنل های خورشیدی می‌باشد.این اشتباه که گرما خورشید الکتریسته تولید میکند را فراموش کنید.درواقع رشته های فوتونی ویا بسته های انرژی این عمل را انجام میدهند.
 حال زمانی که یک فوتون به صفحه پنل خورشیدی برخورد کند یک درقسمت منفی ازدحام بار و در قسمت مثبت کمبود ویا حفره به وجود می‌آید همچنین این امر ایجاد اختلاف پتانسیل می‌کند واگرمداربیرونی متصل شود باعث شارش بار ودرنتیجه کار الکتریکی اتفاق خواهد افتاد.
 سیستم فتوولتاییک الکتریسته تولید شده را به کمک باتری ذخیره یا به صورت مستقیم به مصرف کننده تحویل خواهد داد.توجه کنید که ولتاژ خروجی سیستم فتوولتائیک DC می‌باشدوبه کمک اینورتر ویا تبدیل کننده به ولتاژ و جریان AC تبدیل میشود.
لازم به ذکر می‌باشد که صفحه منفی دارای ازدحام الکترون و در قسمت مثبت حفره وجود دارد.پس با تابش بسته انرژی مرز جداکننده رساناها(محل اتصال مشترک ) شکسته و الکترون مسیر خود را از منفی به مثبت طی خواهدکرد.
حال به قسمت جذاب این مطلب خواهیم پرداخت.

اجزای سیستم فتوولتائیک
سیستم فتوولتاییک از بخش هایی عبارت اند از:
 • پنل های خورشیدی
 • باتری
 • کنترل کننده شارژ
 • اینورترویا تبدیل کننده برق تشکیل شده است.

 موارد که بایددرنگهداری توجه کنیم چیست؟

همانطور که گفتیم براثر برخورد نوربر پنل های خورشیدی الکتریسته تولید میشود پس شما باید مراقب گردو غبار باشید.وباید به صورت دوره ای 3 ماهه با کمک آب و بدوناستفاده از مواد شیمیایی و حلال به نظافت سطح آن بپردازیدتا بهره وری سیستم فتوولتائیک پایین نیاید.
تذکر:آب هایی با رسوبات و املاح برای نظافت پنل های خورشیدی و سیستم فتوولتاییک مناسب نیست.

باید تمامی سازه های بکار رفته در سیستم فتوولتائیک به هم دیگر متصل ویا به اصطلاح همبند شده(هم پتانسیل) وسپس به کمک سیم مسی 6 mm به زمین متصل شود.
 تذکر در صورت همبند نکردن ویا ارت نکردن سازه های فلزی(پنل خورشیدی و پایه نگهدارنده) درسیستم فتوولتائیک احتمال برق گرفتگی ویا آتش سوزی می‌باشد.

بیشتر بخوانید:

مبانی حفاظتی سیستم فتوولتائیک

 همچنین باتری های سیستم فتوولتائیک نیز باید به صورت دوره ای چک شود به دلیل اینکه بخش 30% هزینه ها مربوط به باتری ها می‌باشد.
نحوه ارتینگ کردن پنل های خورشیدی در قالب یک فیلم تقدیم حضور شما میشود.

 
انواع باتری های استفاده شده در یک سیستم فتوولتائیک اعم از اسیدی،لیتیوم یونی و باتری مبتنی بر آب و نمک می‌باشند.
 تنها راه حفاظت از باتری ها مراقب بودن کنترل شارژ به منظور شارژ و دشارژ مناسب و همچنین اصول مراقبت ویژه باتری برای مثال چک کردن آب مقطردرون باتری می‌باشد.
کنترل شارژ 
به صورت دوره ای از طریق مشاهده باید مواردی مانند:
 • بررسی کابل ها و اتصالات
 • تهویه ی مناسب اینورتر و کنترل شارژ
 • بررسی ساختمان سازه سیستم فتوولتاییک را انجام دهید.
تذکر:اگر سازه با اتصالات مناسب همراه نباشد ممکن است بادها سیستم را منهدم کند.
دربخش الکتریکی سیستم فتوولتاییک نیز بایدنکات زیر توجه شود.
 1.   تست و اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی پنل های فتوولتاییک و مقایسه با مقادیر مجاز
 2. اندازه گیری ولتاژ بی باری و جریان اتصال کوتاه پنل های خورشیدی.
این تست ها از این جهت در سیستم فتوولتائیک مهم میباشد که بتوان عوامل کاهش دهند حجم تولید پنل های خورشیدی مانند:

 • بازده مبدل
 • تلفات سامانه فتوولتاییک
 • تاثیردما
 • اثرآلودگی
 • وگرد وغبار
را کنترل و مورد پایش قرارداد ودرصورت وقوع چاره اندیشی کرد.درآخرنیزبایدگفت درانتخاب اجزای سیستم فتوولتائیک نیزتوجه کنید.
به طور کلی میتوان گفت که هزینه غالب سیستم های فتوولتاییک مبتنی بر پنل های خورشیدی می‌باشند ودرسال های آینده تقریبا به صرفه خواهند شد به علاوه درایران شما می‌توانید برق خروجی و مازاد خود را به دولت بفروشید واز این راه پس از جبران هزینه بالای راه اندازی به کسب درآمد و سود برسید.
امید است که پنل های خورشیدی بابالا رفتن عرضه و تقاضا هرچه سریع تر به صرفه شود.درحال حاظر بزرگترین مزرعه خورشیدی در چین وبا مساحت 43کیلومتر مربع و حجم تولید 1547 درچین قرار دارد.
امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید حتما مرا در شبکه های اجتماییدنبال کنید و به اشتراک بگذارید.