اجزای ورودی خانه هوشمند

اجزای ورودی خانه هوشمند

تجهیزات خانه هوشمند ویا ساختمان هوشمند دریک سیستم یکپارچه درکنارهم برای ایجاد چند هدف امنیت آرامش و بهره‌‌وری انرژی کار می‌‌کنند.
خانه هوشمند دارای اجزا و تجهیزات مختلفی می‌باشد که در این مقاله ما آن تجهیزات و اجزای ساختمان هوشمند رابررسی می کنیم.
دراین مقاله مباحثی مانند:
  1. خانه هوشمند چیست؟
  2. دسته بندی اجزا و تجهیزات خانه هوشمند
  3. تعریف هریک از اجزای ساختمان هوشمند
  4. بررسی جزئیات ورودی درخانه هوشمند

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند به خانه ای گفته میشود که یک سیستم مدیریتی به صورت خودکار سه اجزای اصلی یک سیستم ساختمان هوشمند اعم از ورودی،تابلو مرکزی و خروجی را به نحوه ای کنترل نماید که کمترین دخالت انسان همچنین کارایی به عمل بیاید. 
هدف از ایجاد خانه هوشمند این است که بهره وری انرژی،امنیت و همچنین آسایش را برای ساکنین ساختمان هوشمند به بار بیاورد.واین کار توسط تجهیزات و سناریو های مختلفی و پروتکل های ارتباطی مختلف میسر می‌‌شود.
 
ساختمان هوشمند 
 
بیشتر بخوانید:
خدماتو امکانات بدون خانه هوشمندهرگز وجود نداشت.

اجزای خانه هوشمند چیست؟

 خانه هوشمند از لحاظ ارتباط های میان تجهیزات به سه دسته کلی تقسیم میشود که به شرح زیر می باشد.
1_ورودی
2_تابلوی مرکزی خانه هوشمند
3_خروجی در ساختمان هوشمند
دراین قسمت به صورت کوتاه و در قسمت بعدی به صورت جزئی تر به بررسی ورودی در خانه هوشمند می پردازیم.
ورودی:
ورودی در یک ساختمان هوشمند وظیفه دارد تابه بررسی فاکتور و پارامتر های محیط در جهت بهینه شدن هر بهتر خانه هوشمند
را جمع آوری کند
تابلو مرکزی:
درتابلو مرکزی با توجه به داده ها و پارامتر ها یک رابط درمیان ورودی و خروجی ساختمان هوشمند نیار است تا این پارامتر ها درخانه هوشمند پیاده سازی شود تا خانه هوشمند حالت بهینه تری به خود بگیرد.

خروجی:
خروجی ها در یک خانه هوشمند وظیفه دارد تا پارامتر های و دستورات تابلو مرکزی را در قسمت های مختلف ساختمان هوشمند پیاده سازی کند. 

بررسی ورودی در یک خانه هوشمند 

ورودی:
ورودی درخانه هوشمندشامل کلید های لمسی،تبلت و تلفن همرا،حسگر نور و دما،حسگر رطوبت،حسگر شدت نور و...تشکیل شده است این تجهیزات در ساختمان هوشمند وظیفه دارند که عوالمل محیطی ویا دستورات کاربر های درون خانه را دریافت و به قسمت مرکزی ارسال کنند.
ورودی هایی که توسط کاربر کنترل می‌شود
کلید های لمسی:
کلید هایی هستند که در قسمت ورودی خانه هوشمند وظیف دارند تا دستوران اعضای ساختمان هوشمند را دریافت و به تابلو مرکزی بفرستند.
کلید های لمسی بسیار زیبا تر نسبت به کلید های قدیمی میباشند.این کلید ها از فناوری لمسی جهت گرفتن فرمان استفاده میکنند و از یک پل و تا 4 پل همچنین با صفحه نمایش ویا بدون آن موجود می‌باشند.
کلید های لمسی امکان ارتباط با پروتکل ها را داند و همچنین می توان در آنها سناریو هایی هم اجرا نمود.
 
بیشتر بخوانید:
معرفی سناریو هادرخانه هوشمند
 
صفحه های لمسی: 
صفحه هایی هستند که اطلاعات خانه هوشمند را به مانیتورینگ و به نمایش در می‌آورد همچنین می‌توانند در ساختمان هوشمند تجهیزاتی مانند دمای محیط،پرده و روشنایی و..را کنترل کند.
هنچنین امکان دارید تا با صفحات هوشمند زمانبندی هفتگی و ماهانه ویا روزانه در خاموش ویا روشن کردن تجهیزات خانه هومشند ایجاد نمایید.
 
اجزای خانه هوشمند 
 
از دیگر امکانات صفحه های لمسی میتوان به دیدن دوربین های مدار بسته وآیفون ساختمان هوشمند و همچنین کنترل و پایش عنوان داده های آماری خانه هوشمند استفاده نمود. 
ریموت  کنترل  
یک کنترل مرکزی می‌باشد که میتواند انواع سیستم ها و سناریو ها را کنتل نماید.
درخانه هوشمند میتوانند سیستم هاییی مانند صوتی و تصویری،روشنایی،سرمایش و گرمایش را درخانه هوشمند کنترل کنندهمچنین میتواند سناریو ها را نیز بر روی کلید هالی خود ذخیره نمایند همچنین شما میتوانید کلید هایی نیز بری بخش مخصوص ساختمان هوشمندتان در نظر بگیرید.
 
تبلت و گوشی همراه
شمامی‌توانیددرساختمان هوشمندخود باگوشی های اندروید و ios خود از طریق اینترنت تمامی پارمتر ها اعم از دما و نور همچنین کنترل آیفون و چک کردن دوربین مدار بسته ویا بکار انداختن انواع سناریوها درخانه هوشمند خود حتی از کیلومترها دورتر تنها به کمک اینترنت. ویا حتی در خانه تمام این کار ها را با گوشی خود انجام دهید.
  :بیشتربخوانید
 بررسی جامع انواع ماژول های خانه هوشمند
کنترل خودکار خانه هوشمند توسط حسگر ها 
درگام نخست سوال حسگر چیست را جواب می‌دهیم.
حسگر هانیز دراجزای ساختمان هوشمند نقش ورودی را دارن اما این ورودی ها به صورت خودکارفرمان می‌دهندنحوه فرمان دادن نیز این گونه است که اگر عوامل محیطی تحریک کننده آن سنسور در فضای خانه هوشمند باشد این فرمان ها صادر میشود مانند حسگر دما که با پارامتر دما فرمان هایی را صادر میکند.
انواع سنسور ها نیز اعم از سنسور دما،لوکس متر،تشخیص حضورویا عدم حضور کاربر،حسگر رطوبت و نشت گازو...می‌باشند.
 
سنسور شدت نور
سنسور شدت نور ویا لوکس سنج سنسوری است که میزان نور محیطی را می‌سنجد وباتوجه به میزان تنظیم داخلی خود اقدامی مانند روشن کردن ویا خاموش کردن روشنایی همچنین باز ویا بسته شدن پرده خانه هوشمند انجام میدهد.درساختمان هوشمند حدود 30% انرژی توسط روشنایی مصرف می‌شود و این سنسور به همراه سنسور حرکتی به شکل بهینه ای این انرژی مصرفی را کنترل می‌کنند. 
 
حسگردما 
 این حسگر باتوجه به دمای ساختمان هوشمند می‌تواند علاوه بر مانیتورینگ به کنترل و پایش آن بپردازدهمچنین با اتصال این سنسوربادیگرسنسور ها می‌تواند به صورت خیلی خوب انرژی را حفظ نماید برای مثال تهویه خانه هوشمند را کنترل نمایدتا انرژی بهینه شود ویاپرده هوشمند را کنترل کند تادما هدرنرود.

حسگر نشت گاز
یکی از وامل تخریبی در خانه هوشمند نشت گازو انفجار می‌باشدوحتی ممکن است باعث خفگی ساکنین خانه شود اما در ساختمان هوشمند با توجه به وجود سنسور نشت گاز از خفگی و انفجار درخانه هوشمندجلوگیری می‌کند این سنسور علاوه بر تشخیص عنوان گاز های خطرناک آن رابه گوشی شما ارسال کندوآژیرداخلی خودنیز به صدا در بیاورد.
 
ساختمان هوشمند 


سنسور حرکتی
سنسور های حرکتی ویا تشخیص افراد سنسور هایی هستند که با توجه به وجود انسان در مکان هایی مثل راهرو خانه هوشمند می‌تواند انرژی را بهینه کند.همچنین میتوان در ساختمان هوشمند در استخر نیز استفاده شود تا جان کودکتان امن باشد.
این سنسور ها می‌توانند یا مادون قرمز و صوت همچنین با لیزر افراد را در ساختمان هوشمند تشخیص دهداین کار در خانه هوشمند بسیار عالی انرژی را در راهرو ها ویا راه پله ها بهینه می‌کند. 

درخانه هوشمند تمام این سنسور ها در جهت کمترین دخالت انسان در مدیریت سیستم خانه هوشمند می‌باشد اما خوب در خانه هوشمند شما می‌تواند با سناریو هلا ویا کنترل های دستی تنظیمات دلخواه را پیاده کنید.
امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.