انواع اشکال نصب پنل های خورشیدی یا سیستم فتوولتائیک

انواع اشکال نصب پنل های خورشیدی یا سیستم فتوولتائیک

پنل های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با روش ها و اشکال مختلف مورد بهره برداری قرار میگیرد دراین مقاله سعی بر بررسی روش های بهره وری از سیستم فتوولتائیک و پنل خورشیدی داریم.
درگام نخست مقدمه ای درباره چیستی سیستم فتوولتائیک و انرژی خورشیدی بیان میکنیم. 

انرژی خورشیدی و سیستم فتوولتائیک چیست؟ 

زمین به وسیله گرما و انرژی خورشیدی زنده مانده است و حیات ما به صورت مستقیم به انرژی خورشیدی وابسته است ودلیل این امر وابستگی فتوسنتز به فوتون و انرژی خورشیدی است وهمانطور که احتمالا بدانید فتوسنتز در گیاهان نقش کلیدی در حیات انسانی دارد چرا که اکسیژن تولید خواهد کرد.جهت مطالعه بیشتردرمورد خورشید به مقاله ای تحت عنوان انرژی خورشیدی و فوابد وفناوری های بهره برداری مراجعه کنید.

 
انرژی خورشیدی 
 
انرژی خورشیدی توسط نوعی انرژی هسته ای یعنی الحاق ذرات سبک و ایجاد ذرات بزرگ که گداخت هسته ای نام دارد ایجاد می‌شودذرواقع خورشید می‌سوزد تا زمین را روش نگه دارد با این واکنش شیمیایی انرژی با کمک امواج الکترومغناطیس وارد زمین می‌شودوتوسط روشهایی مورد بهره برداری قرار میگیرد که یکی از آنها اثرفتوولتائیک ویا اثر‌‌نور برکریستال می‌باشد.بله منظور مانحوه کارکرد پنل خورشیدی است.
انرژی خورشیدی یکی از منابع راهبردی و مهم درجهان امروز است و این نوع از انرژی تجدید پذیر و بدون ضرر می‌باشد.
سیستم فتوولتائیک که تشکیل شده از پنل های خورشیدی و باتری وهمچنین اینورتر این انرژی را به صورت نیروگاهی ویا در مصرف خانگی مورد بهره برداری قرار میدهدتنها تفاوت میان سیستم متصل به شبکه و منفصل از شبکه وجود یک کنتورجهت برق تولیدی و فروش آن به دولت است.البته باید گفت که دارای اینورتر های پیشرفته تری نیز هست.
اینورتر نیز وسیله ای جهت تبدیل برق DC تولید شده توسط پنل به AC جهت مصارف خانگی می‌باشد.
راستی شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه ما انواع تجهیزات خورشیدی را تهیه کنید و همچنین مارادر خدمت رسانی هرچه بهتر کمک فرمایید. 

  ماهیت نور و اثر فتوولتائیک چیست؟

درگذشته دانشمندان فکر میکردند که نور به صورت امواج منتقل می‌شوداما جدیدا طبق علم کوانتوم باید بدانیم که نور مانند گلوله هستندکه دارای انرژی اند.درواقع نور بسته هایی از انرژی می‌باشد که آن را فوتون می‌نامیم و باید به صورت جریانی از ذرات درنظر بگیریم که جداگانه هریک انرژی دارند.این نظریه توسط انیشتین بیان شده است واو فوتون هارا کوانتوم نامید.
 
اثر فتوولتائیک 

این نظریه به راحتی مسئله فتوولتائیک را تعبیر میکند چرا که با برخورد گلوله ها(فوتون ها)به پنل خورشیدی الکترون های آن به صورت الکترون آزاد خواهندشد وپس ازمتصل شدن مصرف کننده الکتریسته را جاری خواهدشد.
پس از بررسی انرژی خورشیدی واثر فتوولتائیک حال نوبت میرسد به پنل خورشیدی وسپس انواع اشکال نصب پنل خورشیدی همراه ماباشید.

پنل خورشیدی چیست؟

پنل خورشیدی تجهیزی می‌باشد که با استفاده از دو نیمه هادی مثبت و منفی که آن را N و P می‌نامیم فوتون ها ویا بسته های انرژی را تبدیل به الکتریسته میکنند.این تبدیل بدون دخالت امور مکانیکی است و تنها باید زاویه مناسبی را جهت دریافت انرژی خورشیدی توسط پنل خورشیدی تنظیم نماییم پنل های خورشیدی دردونسل ساخته شده اند ومورد بهره برداری قرار میگیرند.
جهت دانستن بیشتر درمورد پنل خورشیدی میتوانید به مقاله ای تحت عنوان
بررسی جامع 2 نسل از پنل های خورشیدی را بخوانید.

پنل خورشیدی 
 
جهت بهتر شدن مفهوم فتوولتائیک میگوییم که درون نیمه هادی P حفره و یا کمبود الکترون و در نیمه هادی N ازدحام الکترون وجود دارد.وپس متصل شدن مصرف کننده به این دلیل الکتریسته جاری می‌شود.

انواع اشکال نصب پنل های خورشیدی چیست؟

پنل خورشیدی به اشکال متفاوت نصب میشوند واز نصب رو زمین تا ماشین حساب ها ادامه پیدا میکنندجهت درک بیشتر موضوع ما دودسته را تعیین میکنیم.
  1. بهره برداری به صورت نیروگاهی یا مصرف خانگی
  2. مصارف مقیاس کوچک وغیر نیروگاهی
دردسته بندی بهره برداری پنل های خورشیدی در مقیاس نیروگاهی به چند طریق قابل انجام می‌باشد.
احداث سیستم فتوولتائیک بررو زمین
 
سیستم فتوولتائیک در زمین 
 
درزمانی که شما تمایل داریدتا یک نیروگاه خورشیدی را بهره برداری نمایید می‌توانید با داشتن زمینی گسترده ای،پنل خورشیدی را بررویآن نصب نماییددراین نوع باید توجه داشته باشید که به دلیل تداخل سایه ها باید فاصله میان پنل ها رعایت شود و همچنین زاویه مناسب را داشته باشید تا حداکثر راندمان پنل خورشیدی را تجربه کنید دراین نوع از شکل بهره برداری از سیستم فتوولتائیک و پنل های خورشیدی امکان فروش برق نیز به دولت مهیا می‌باشد.
جهت اطلاعات بیشتر درمورد تعرفه خرید تضمینی برق و همچنین هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی میتوانید به مقاله ای تحت عنوان  مسئله جذاب چگونه از پنل خورشیدی کسب درآمد کنیم؟ مراجعه فرمایید.
نصب پنل های خورشیدی برروی پشت بام و شیروانی

 پنل خورشیدی در پشت بام

پنل های خورشیدی
را حتی در فضای کمتر مثلا در پشت بام خانه مسکونی نیز میتوان نصب کرد تا علاوه بر بهره برداری از انرژی 
الکتریسته درمنزل خودتان حتی میتوان مازاد آن را به شبکه برق بفروشید.این نوع از سیستم فتوولتائیک به دلیل کمبود فضای  پشت بام ها نمی‌توانند برق زیادی تولید کنند اما به هرحال یکی از روش های بهره برداری می‌باشد.


پنل خورشیدی شیروانی  

ممکن است خانه شما دارای پشت بام نباشد آیا نمی‌توانید پنل خورشیدی را نصب نمایید؟
جواب این سوال خیر است چرا که شما با پنل خورشیدی قابلیت این را دارید تا آن را برروی شیروانی خانه نیز نصب نمایید و یک سیستم فتوولتائیک دراختیار بگیرید.
نوعی دیگر از بهره برداری از پنل های خورشیدی درمصارف نیروگاهی استفاده از آن در درخت های خورشیدی است درخت های خورشیدی چندین پنل را در کنار هم نگه میدارد تا در فضای کوچکتری انرژی بیشتری تولید کند.
دردریا هاواقیانوس ها نیز سیستم فتوولتائیک و پنل خورشیدی مورد بهره برداری قرار میگیرد.
 
ورود پنل خورشیدی به دریا 
 
  پنل های خورشیدی در مقیاس کوچک و کاربرد غیر نیروگاهی
 
شیشه های شفاف خورشیدی 
 
این نوع از بهره برداری از پنل خورشیدی را میتوان در چراغ قوه ها ،ماشین حساب ها و همچنین تامین انرژی چراغ های راهنمایی و رانندگی یا هواکش ها و چراغ های داخل ایسگاه اتوبوس یافت.دربرخی مواقع نیز از پنل خورشیدی و سیستم فتوولتائیک جهت روشن سازی پمپ آب نیز بهره میگیرند.سیستم های مخابراتی درمیان کوهستان نیز میتوان با این نوع از انرژی تامین کرد.
با استفاده از پنل خورشیدی میتوان برق معابر نیز تامین نمود درکنار تمام این موارد به وجود آمدن پکیج های خورشیدی درهنگام سفرویا شارژر های تلفن همراه خورشیدی نیز اضافه نمایید.
با به وجودآمدن ماشین های الکتریکی ایسگاه های خورشیدی نیز به وجودآمده که با استفاده از پنل خورشیدی الکتریسته ماشین هارا تامین میکنند.
مامی‌توانیم حتی برق برخی از وسایل برقی عشایر های گرامی نیز با پنل خورشیدی تامین نماییم ویا در مناطق صعب العبور نیز با احداث یک سیستم فتوولتائیک وقرار گیری پنل های خورشیدی مورد نیاز برخی وسایل ضروری روستائیان را از نعمت برق برخوردار کنیم.
پنل  خورشیدی این روزها فارق از مکان استفاده بکار میروند با وجود آمدن پنل های انعطاف پذیر ویا شیشه های خورشیدی حتی درنمای ساختمان نیز میتوان از پنل خورشیدی یا شیشه شفاف استفاده کرد. 
 
درخت خورشیدی 
 
درنوع دیگر از این بهره برداری از پنل های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک درخت های خورشیدی قرار دارندکه در قسمت قبل عکسی از آن وجود نداشت واینجا میتوانید نوعی ازآن را ببینیددرنمونه دیگر که به شکل نوین و تقلید شده از گل آفتاب گردان است با استفاده از نوریاب دومحوری راندمان جذب و تولید انرژی خورشیدی را در پنل ها بالا خواهدبرد. 
این روزها پنل خورشیدی ویا اشکال دیگر آن مثل شیشه های شفاف پنل های منعطف نقش بسزایی را درتامین این دوره از جهان ایفا میکنند در سال های نچندان دور کشور هایی تمام انرژی خودرا از خورشیدی خواهند گرفت البته ایران نیز گام هایی برداشته است. 
امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.لطفا مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید و همچنین به سایت ما سربزنید و از آخرین مقالات ما استفاده نمایید. متشکرم.